• Szkolenie obejmuje podstawowe zasady dotyczące wszystkich Studentów Politechniki Poznańskiej. Ich znajomość jest koniecznością w studenckim know-how ;)