Prawa i Obowiązki Studenta
(PiOS)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Szkolenie obejmuje podstawowe zasady dotyczące wszystkich Studentów Politechniki Poznańskiej. Ich znajomość jest koniecznością w studenckim know-how ;)

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu